1. ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หากเกิดปัญหาในการซื้อขายใดๆก็ตาม ทางเราไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

 2. ห้ามพาดพิง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด

 3. กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จอาจถูกระงับบัญชีได้

 4. พระเครื่องที่ลงประกาศจะต้องเป็น "พระแท้" เท่านั้น หากพบว่าเป็นพระไม่แท้จริงทางเราอาจระงับบัญชีของท่านได้

 5. พระเครื่องที่นำมาลงประกาศต้องไม่เป็นพระที่ขโมยมาหรือนำข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นมาลงประกาศ

 6. ไม่มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางหลองลวงและทุจริต

 7. เอกสารสำเนาสำคัญต่างๆที่ต้องแนบควรเป็นสำเนาตัวจริง

 8. ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือข้อมูลส่วนตัวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและจริงทุกประการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. บัญชีอีเมล

 3. เบอร์โทรศัพท์

 1. เนื้อหาและรูปภาพของประกาศทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับพระเครื่อง

 2. ลงประกาศ / อัพเดทประกาศ ได้ก็ต่อเมื่อสถานะการตรวจสอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านถูกอนุมัติแล้วเท่านั้น

 3. ประกาศจะถูกแสดงที่เว็ปไซต์เมื่อผู้แลระบอนุมัติประกาศเท่านั้น

 4. เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติประกาศแล้ว ประกาศนั้นจะถูกแสดงที่หน้าแรกในส่วนของ "รายการพระเครื่องล่าสุด"

 5. ท่านสามารถแนบรุปใบรับรองพระเครื่องได้ ทำให้พะเครื่องของท่านความน่าเชื่อถือ

 6. หากใบรับรองพระเครื่องของท่านผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบจะแสดงรูปใบรับรองพระเครื่องในส่วนของ "หน้ารายละเอียดพระเครื่อง"

 7. ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการ แก้ไข / ลบประกาศได้ หากพบว่าประกาศนั้นมีส่วนของเนื้อหาหรือรูปภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องหรือมีส่วนของข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

 8. หากมีผู้รายงานพระปลอม/แจ้งตรวจสอบ เมื่อทางเราตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจริงประกาศนั้นจะถูกลบทันที

 9. ประกาศที่ถูกอนุมัติจะสามารถอัพเดทได้ 1 ครั้ง/วัน เมื่ออัพเดทแล้วจะถูกแสดงที่หน้าแรกในส่วนของ "รายการพระเครื่องอัพเดทล่าสุด"

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 1. ข้อมูลสมาชิก / ข้อมูลส่วนตัว และเอกสารสำเนาทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและจริงทุกประการ

 2. ควรกรอกอีเมลที่ใช้งานจริง เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จแล้วระบบจะส่งอีเมลเพื่อให้ท่านยืนยันบัญชีอีเมลเพื่อเปิดใช้งาน

 3. เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / เลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

 1. รูปภาพร้านค้า

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารอย่างน้อย 1 ธนาคาร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. บัญชีอีเมล

 3. เบอร์โทรศัพท์

 1. ข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลจริงทุกประการ

 2. เมื่อท่านเปิดร้านค้าเรียบร้อยแล้วสถานะจะยังเป็นรออนุมัติ กรุณารอผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารสำเนา

 3. เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติร้านค้าแล้วร้านค้าของท่านจะปรากฎที่หน้าแรกในส่วนของ "รายการร้านค้าล่าสุด"

 4. หากสถานะร้านค้าของท่านไม่ถูกอนุมัติ ท่านสามารถดูหมายเหตุที่ผู้ดูแลระบบไม่อนุมัติได้ที่ "หน้าร้านค้า"

 5. เมื่อท่านลงประกาศระบบจะผูกกับร้านค้าของท่านให้อัตโนมัติ

 6. การเปิดร้านค้าและส่งเอกสารยืนยันครบถ้วนจะทำให้ร้านค้าของท่านน่าเชื่อถือ

 7. ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการ แก้ไข / ลบร้านค้าได้ หากพบว่าร้านค้านั้นมีส่วนของข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง